ગીર વન વિભાગ દ્વારા પરીક્ષા વગર સીધી ભરતીની જાહેરાત

ગીર ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 ઈન્સ્પેક્ટર અને અન્ય જગ્યાઓ માટે અરજી કરો: ગીર ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત થઈ છે. તેઓ વેટરનરી ડોક્ટર અને લાઈવસ્ટોક ઈન્સ્પેક્ટરની ખાલી જગ્યાઓ કોન્ટ્રાક્ટના આધારે ભરવા જઈ રહ્યા છે. ગીર વનવિભાગે 22મી ઓગસ્ટના રોજ ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન કર્યું છે. સૂચના વાંચવા માટે સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ.

ગીર વન વિભાગ ભરતી

ગીર વન વિભાગ દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી, જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી કરવાની છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે.

ગીર વન વિભાગ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

ભરતી બોર્ડનું નામ ગીર વન વિભાગ
પોસ્ટ વિવિધ
જગ્યાઓ 04
શ્રેણી વન વિભાગની નોકરી
નોકરીનો પ્રકાર કરાર આધારિત
નોકરી સ્થળ ધારી (ગુજરાત)
અરજી કરવાની પ્રક્રિયાઈન્ટરવ્યું આધારિત
જાહેરાત બહાર પડ્યાની તારીખ 13/08/2022

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

 • વેટરનરી ડોક્ટર: 01 પોસ્ટ
 • લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર: 03 પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ઇન્ડિયન વેટરનરી કાઉન્સિલ એક્ટ 1984 મુજબ પશુચિકિત્સકો લાયક હોવા જોઈએ
 • ભારતીય પશુચિકિત્સા પરિષદ નોંધણી

લાઈવ સ્ટોક ઈન્સ્પેક્ટર

 • લાઇવ સ્ટોક ઇન્સ્પેક્ટર/ પોલિટેક્નિકલ/ ડિપ્લોમા ઇન એનિમલ સંવર્ધન કોર્સ

ઉમર મર્યાદા

 • ન્યૂનતમ ઉંમર 18 વર્ષ
 • વય મર્યાદા સંબંધિત વધુ વિગતો સૂચના વાંચો.

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • વેટરનરી ડોક્ટર: રૂ. 50,000/-
 • લાઈવ સ્ટોક ઈન્સ્પેક્ટર: રૂ. 20000/-

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઈન્ટરવ્યુ આધારિત

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ તેમના બાયોડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને અરજી સાથેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજરી આપી શકે છે.

સરનામું: નાયબ વન સંરક્ષક ગીર વન વિભાગ ધારી વેકરિયા પરા અમરેલી રોડ તાલુકો ધારી જિલ્લો અમરેલી ગુજરાત રાજ્ય – 365640

નોંધ: અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા અધિકૃત સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • સૂચના પ્રકાશન તારીખ: 13/08/2022
 • ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 22/08/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

Leave a Comment