ડ્રાયવીંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો ઘરે બેઠા, આ રહી પદ્ધતિ

હવે ઘરે બેઠા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો : ગુજરાત રાજ્યમાં કાયદેસર રીતે મોટર વાહન ચલાવવા માટે, એક માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ હોવું આવશ્યક છે. લર્નિંગ લાયસન્સ ધરાવતી વ્યક્તિ ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકે છે. મોટર વાહન અધિનિયમ, 1988ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગુજરાત આરટીઓ દ્વારા ગુજરાતમાં લર્નિંગ લાઇસન્સ જારી કરવામાં આવે છે.

ડ્રાયવીંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી

હવે ઘરે બેઠા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવો : નવા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે લર્નિંગ લાયસન્સ લેવા માટેની અરજી જરૂરી છે. ગુજરાતમાં જારી કરાયેલ લર્નિંગ લાઇસન્સ 6 મહિનાના સમયગાળા માટે માન્ય છે અને કાયમી DL માટે અરજી 30 દિવસ પછી અથવા લર્નિંગ લાયસન્સ જારી થયાની તારીખથી 180 દિવસની અંદર કરી શકાય છે. નીચે દર્શાવેલ પ્રક્રિયાને અનુસરીને તમે ગુજરાત લર્નિંગ લાઇસન્સ મેળવી શકો છો.

આ પણ વાંચો : સોના ચાંદીના ભાવમાં આજે ફરી એકવાર વધારો નોંધાયો, જાણો આજના તાજા ભાવ

ડ્રાયવીંગ લાઇસન્સ માટે યોગ્યતા

 • ગિયરલેસ ટુ વ્હીલરનું લાઇસન્સ મેળવવા માટે 16 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરેલ હોવી જોઈએ.
 • ટુ-વ્હીલર, મોટરકાર, ટ્રેક્ટર અને ગિયરવાળા અન્ય નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો માટે લાયસન્સ મેળવવા માટે 18 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે.
 • પરિવહન વાહન ચલાવવા માટે વ્યક્તિએ 20 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હોવા જોઈએ. આ ઉપરાંત તેણે ધોરણ 8 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ અને તેને ઓછા વજનના વાહનો ચલાવવાનો એક વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ઉંમરનો પુરાવો:
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
 • જન્મ પેટર્ન
 • પાસપોર્ટ (હોય તો)

સરનામાનો પુરાવો

 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર
 • પાસપોર્ટ
 • LIC પોલિસી
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ
 • લાઇટબિલ,
 • ટેલિફોન બિલ
 • સરનામા સાથે હાઉસ ટેક્સ
 • સરનામાના પુરાવા તરીકે કેન્દ્ર અથવા રાજ્ય અથવા સ્થાનિક સરકારની પે સ્લિપ અથવા અરજદારનું એફિડેવિટ રજૂ કરવાનું રહેશે.
આ પણ વાંચો : UPSC દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત

અરજી ફી

 • લર્નિંગ લાયસન્સ અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની ફી એક જ સમયે ચૂકવવી પડશે.
 • લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે રૂ. 50 ટેસ્ટ ફી વત્તા વાહન કેટેગરી દીઠ રૂ.150 જરૂરી છે.
 • સ્માર્ટ કાર્ડ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે રૂ.200 અને વાહનોની શ્રેણી દીઠ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે રૂ.300.

પરીક્ષા પદ્ધતિ

 • લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે કોમ્પ્યુટર નોલેજ ટેસ્ટ પાસ કરવી જરૂરી છે.
 • નીતિ નિયમો, ટ્રાફિક સંકેત જેવા વિષયો ટેસ્ટમાં સામેલ છે.
 • પરીક્ષામાં 15 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જેમાંથી પાસ થવા માટે 11 પ્રશ્નોના સાચા જવાબ આપવાના રહેશે.
 • તમને દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે 48 સેકન્ડનો સમય મળશે.
 • જે વ્યક્તિ પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ જાય છે તે 24 કલાક પછી ફરીથી પરીક્ષણ માટે અપીલ કરી શકે છે.
 • જે વ્યક્તિ પાસે લર્નિંગ લાયસન્સ અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ છે તે વર્તમાન ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સમાં વાહનની વધારાની કેટેગરી ઉમેરવા માટે અરજી કરી શકે છે, જેને કોમ્પ્યુટર આધારિત નોલેજ ટેસ્ટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

કાયમી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ફરજિયાત છે

 • લર્નિંગ લાયસન્સ મેળવનાર કોઈપણ વ્યક્તિ તે મેળવ્યા પછી 30 દિવસના સમયગાળા પછી કોઈપણ સમયે ડ્રાઈવિંગ ટેસ્ટ આપી શકે છે.
 • ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ફક્ત તે વાહનના પ્રકાર પર લેવામાં આવશે જેના માટે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે અરજી કરવામાં આવી છે.
 • લર્નિંગ લાયસન્સ માત્ર 6 મહિના માટે માન્ય રહેશે, તેથી અરજદારે આ માન્ય સમયગાળામાં જ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ માટે હાજર રહેવું પડશે.
આ પણ વાંચો : [KVS] કેન્દ્રિય વિધાલય સંગઠનમાં આવી 4014 જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત

મહત્વપૂર્ણ લીંક

અરજી કરવાની લીંક Click Here
HomePageClick Here

1 thought on “ડ્રાયવીંગ લાઇસન્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો ઘરે બેઠા, આ રહી પદ્ધતિ”

Leave a Comment