દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ ભરતી (DSCL ભરતી 2022) એ (1) ચીફ ટેકનિકલ ઓફિસર (2) આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર (AGM) (3) મેનેજર ટૂરિઝમ એન્ડ માર્કેટિંગ (4) પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયરની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

આ પણ વાંચો : [BSNL] ભારત સંચાર નિગમ દ્વારા એપ્રેન્ટિસની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

દીવ સ્માર્ટ સિટી ભરતી 2022

દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં આ સંસ્થામાં વિવિધ જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારોની જરૂરિયાત છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

દીવ સ્માર્ટ સિટી ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામ દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ
પોસ્ટ વિવિધ જગ્યાઓ
જગ્યાઓ 09
નોકરી સ્થળ દીવ / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 12122022

પોસ્ટ

 • (1) મુખ્ય ટેકનિકલ ઓફિસર: 01
 • (2) આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર (AGM): 01
 • (3) મેનેજર ટુરીઝમ એન્ડ માર્કેટીંગ: 01
 • (4) પ્રોજેક્ટ ઈજનેર: 06

શૈક્ષણિક લાયકાત, પગાર ધોરણ તથા અન્ય માહિતી

પદમુખ્ય ટેકનિકલ અધિકારી
ખાલી જગ્યાઓ01 (એક)
મહેનતાણુંરૂ. 80,000/- થી રૂ. 1,00,000/- (લાયકાત અને અનુભવના આધારે દર મહિને નિશ્ચિત)
લાયકાતસિવિલ એન્જિનિયરિંગ / શહેરી આયોજન / માહિતી ટેકનોલોજી અથવા સાધનોમાં માસ્ટર ડિગ્રી અથવા
 સરકારી/અર્ધસરકારી વિભાગમાંથી નિવૃત્ત અધિક્ષક ઇજનેર અને તેથી વધુ. આયોજન, ડિઝાઇન અને/અથવા બાંધકામ દેખરેખનો પ્રદર્શિત અનુભવ અંગ્રેજીમાં ફ્લુન્સી, લેખિત/મૌખિક સંચાર કુશળતામાં ઉત્તમ આવશ્યક
અનુભવસરકારી / અર્ધ સરકારી સંસ્થાઓ સાથે શહેરી આયોજન / માળખાકીય / IT પ્રોજેક્ટ્સમાં 1015 વર્ષનો અનુભવ.
પદઆસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર (AGM)
ખાલી જગ્યાઓએક (01)
મહેનતાણુંરૂ. 70,000/- થી રૂ. 90,000/- (લાયકાત અને અનુભવના આધારે દર મહિને નિશ્ચિત)
લાયકાતAICTE માન્ય સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં BE/ B. ટેક અથવા સરકારી/અર્ધસરકારી વિભાગમાંથી નિવૃત્ત સહાયક ઇજનેર અથવા તેનાથી ઉપર. આયોજન, ડિઝાઇનિંગ અને/અથવા બાંધકામ દેખરેખમાં પ્રદર્શિત અનુભવ. અંગ્રેજીમાં પ્રવાહિતા; ઉત્તમ લેખિત/મૌખિક.
આવશ્યક માપદંડશહેરી આયોજન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/આઈટી પ્રોજેક્ટ્સમાં 1015 વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ જેમ કે આયોજન, દેખરેખ દેખરેખ અને GFC ડ્રોઈંગ્સ, QA અને QC સલામતી મોટા વિસ્તારના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, સ્થાનિક વિસ્તારો, ટાઉનશીપ્સ, કેમ્પસ, બિઝનેસ પાર્ક વગેરે. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કૌશલ્ય અને ટીમ લીડર કૌશલ્ય.
આ પણ વાંચો : વણાંકબોરી થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં આવી 310 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત
પદમેનેજર પ્રવાસન અને માર્કેટિંગ.
ખાલી જગ્યાઓએક (01).
મહેનતાણુંરૂ.50,000/- થી રૂ75,000/- (લાયકાત અને અનુભવના આધારે દર મહિને નિશ્ચિત)
લાયકાતમાર્કેટિંગમાં સંરક્ષણ આર્કિટેક્ટ/એમબીએમાં માસ્ટર્સ.
આવશ્યક માપદંડઐતિહાસિક મહત્વ અને આર્કિટેક્ચરલ મૂલ્ય ધરાવતી ઇમારતોના સંરક્ષણ પ્રોજેક્ટ માટે ડિઝાઇનિંગનો 57 વર્ષનો અનુભવ. ઇમારતોના સંરક્ષણ માટે પેટાનિયમો વિકસાવવાનો અનુભવ. પ્રમોશન ઇવેન્ટ્સ અને પ્રવૃત્તિઓ, સંબંધિત પ્રકાશનોમાં કામ કરવાનો અનુભવ. બ્રાન્ડ નિર્માણ અને માર્કેટિંગ પ્રવૃત્તિઓનો અનુભવ જેમ કે પ્રમોશનલ સામગ્રી બનાવવી, હેરિટેજ ટૂર/વૉક, પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ્સનું આયોજન/પર્યટન સ્થળ વિકાસ વગેરે.
પદપ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર.
ખાલી જગ્યાઓછ (06).
મહેનતાણુંરૂ. 40,000/- (લાયકાત અને અનુભવના આધારે દર મહિને નિશ્ચિત).
લાયકાતAICTE માન્ય સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં BE/B.TECH. AutoCAD નો ઉપયોગ કરવાનું સારું જ્ઞાનઅંગ્રેજીમાં નિપુણ.
આવશ્યક માપદંડ3 4 શહેરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત કામો જેમ કે GFC ડ્રોઈંગ્સ, QA અને QC, સલામતી અને મોટા વિસ્તારના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ, સ્થાનિક વિસ્તારો, ટાઉનશીપ, કેમ્પસ, બિઝનેસ પાર્ક, રસ્તા વગેરેના આયોજન, દેખરેખ, દેખરેખ અને જારી કરવાનો અનુભવ. પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ કુશળતા અને ટીમ લીડર કુશળતાઅંગ્રેજીમાં ઓટોકેડ પ્રવીણ વાપરવાનું સારું જ્ઞાન અને અનુભવ.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 1. ઉમેદવાર તેમની અરજીઓ 12/12/2022 ના રોજ સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં diudsclhr@gmail.com પર મોકલી શકે છે. દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ ભરતી માટે પસંદગીના આગળના રાઉન્ડ માટે માત્ર શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોનો જ સંપર્ક કરવામાં આવશે.
 2. જરૂરી દસ્તાવેજોની સ્વ-પ્રમાણિત સ્કેન કરેલી નકલો સાથે આ જાહેરાત સાથે જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી સબમિટ કરવી જોઈએ. નિયત ફોર્મેટમાં ન હોય તેવી અરજી ટૂંકમાં નકારી કાઢવામાં આવશે.
 3. ઉમેદવારો VC દ્વારા અથવા સ્થળ પર શારીરિક રીતે હાજર રહીને ઇન્ટરવ્યુમાં હાજરી આપી શકે છે.
 4. જરૂરી દસ્તાવેજો વિનાની અધૂરી અરજીઓ/અરજીઓ ટૂંકમાં નકારી કાઢવામાં આવશે. કોઈપણ સ્વરૂપમાં પ્રચાર કરવાથી અયોગ્યતા તરફ દોરી જશે.
 5. અધૂરી અને સમય-પ્રતિબંધિત અરજીઓ અંગે કોઈ પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવશે નહીં.
 6. કોઈપણ પરિશિષ્ટ/શુદ્ધિપત્ર ફક્ત દીવની સત્તાવાર NIC વેબસાઈટ પર પોસ્ટ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો : હવે જાતિનો દાખલો કાઢવો કોર્ટ કચેરીના ધક્કા ખાધા વગર ઘરે બેઠા

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 12-12-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
HomePageClick Here

1 thought on “દીવ સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત”

Leave a Comment