દેશના કરોડો લોકોના ખાતામાં સરકાર મોકલશે પૈસા! દર મહિને 5000 રૂપિયા મળશે, ઝડપથી નોંધણી કરાવો

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ઘણી વિશેષ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આજે અમે તમને એક એવી સરકારી યોજના વિશે જણાવીશું, જેમાં તમે વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ કમાણી કરતા રહેશો. જો તમે પણ ઈચ્છો છો કે કોઈપણ કામ કર્યા વગર તમારા ખાતામાં પૈસા આવતા રહે, તો તમે આ સરકારી યોજનાનો લાભ લઈ શકો છો. આ સરકારી યોજનામાં તમને દર મહિને 1000 થી 5000 રૂપિયાનો લાભ મળશે. જો તમે પણ ઈચ્છો છો કે કેન્દ્ર સરકાર દર મહિને તમારા ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરે, તો હવે તમે આ યોજનામાં નામ નોંધાવી શકો છો. આ સરકારી યોજનાનું નામ છે અટલ પેન્શન યોજના, જેમાં તમને દર મહિને પૈસા મળશે. 18-40 વર્ષની વચ્ચેનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આનો લાભ લઈ શકે છે. જો તમે પણ પેન્શન લેવા માંગો છો, તો તમે તેમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો. આ સ્કીમમાં તમને આવકવેરાની કલમ 80CCD હેઠળ ટેક્સ છૂટનો લાભ પણ મળે છે.

કેન્દ્ર સરકારે પહેલા આ યોજના અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને ટાર્ગેટ કરીને શરૂ કરી હતી, પરંતુ પછી તેની લોકપ્રિયતાને કારણે સરકારે તેને 18 વર્ષથી 40 વર્ષની વચ્ચેના તમામ લોકો માટે ખોલી દીધી. આ યોજનામાં જોડાવા માટે, તમે કોઈપણ બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો. તમે જેટલી જલ્દી આ સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરશો તેટલો જ તમને ફાયદો થશે. 18 વર્ષની ઉંમરે આ સ્કીમમાં જોડાવા માટે તમારે 60 વર્ષની ઉંમર સુધી દર મહિને 210 રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે. આ સાથે, 60 વર્ષની ઉંમર પછી, તમને દર મહિને 5000 રૂપિયા મળશે. એ જ રીતે 1000 રૂપિયાના પેન્શન માટે રૂપિયા 42, રૂપિયા 2000ના માસિક પેન્શન માટે રૂપિયા 84, રૂપિયા 3000ના પેન્શન માટે રૂપિયા 126 અને રૂપિયા 168 પેન્શન માટે દર મહિને રૂપિયા 4000 જમા કરાવવાના રહેશે.

કોણ લઇ શકે છે ફાયદો?

18-40 વર્ષની વચ્ચેનો કોઈપણ ભારતીય નાગરિક આનો લાભ લઈ શકે છે. જો તમે પણ પેન્શનનો લાભ લેવા માંગો છો, તો તમે તેમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો. આ ઉપરાંત, આ યોજનામાં, તમને આવકવેરાની કલમ 80CCD હેઠળ કર મુક્તિનો લાભ મળે છે.

ક્યાંથી ખોલાવી શકાય ખાતું?

કેન્દ્ર સરકારે પહેલા આ યોજના અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને શરૂ કરી હતી, પરંતુ પછી તેની લોકપ્રિયતાને જોતા સરકારે તેને 18 વર્ષથી 40 વર્ષ સુધીના તમામ લોકો માટે ખોલી દીધી હતી. આ યોજનામાં જોડાવા માટે, તમે બેંક અથવા પોસ્ટ ઓફિસમાંથી ખાતું ખોલાવી શકો છો.

કેટલું રોકાણ કરવું

તમે જેટલી જલ્દી આ સરકારી યોજનામાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરશો તેટલો જ તમને ફાયદો થશે. 18 વર્ષની ઉંમરે સ્કીમમાં જોડાવા માટે તમારે 60 વર્ષની ઉંમર સુધી દર મહિને 210 રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે. આ સાથે તમને 60 વર્ષની ઉંમર બાદ દર મહિને 5000 રૂપિયા મળશે. તેવી જ રીતે 1000 રૂપિયાના પેન્શન માટે 42 રૂપિયા, 2000 રૂપિયાના માસિક પેન્શન માટે 84 રૂપિયા, 3000 રૂપિયાના પેન્શન માટે 126 રૂપિયા અને 4000 રૂપિયાના પેન્શન માટે 168 રૂપિયા દર મહિને જમા કરાવવાના રહેશે.

Leave a Comment