ભોજન બીલ સહાય યોજના : વિદ્યાર્થીઓને મળશે દર મહીને 1500/- રૂપિયા

રાજ્ય સરકાર હેઠળ વિવિધ સરકારી વિભાગો, નિગમો, આયોગો કાર્યરત છે. જેમના દ્વારા અલગ-અલગ હેતુ માટે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટેની યોજનાઓ, મહિલાઓ માટે યોજનાઓ, દિવ્યાંગ નાગરિકો માટેની યોજનાઓ, વિદ્યાર્થીઓ માટેની યોજના વગેરે લોકો માટે યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. એવી જ રીતે બિન અનામત આયોગ દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. જેવી કે, કોચિંંગ સહાય યોજના, વિદેશ અભ્યાસ લોન, ભોજન બિલ સહાય યોજના.

ભોજન બીલ સહાય યોજના

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે વતનથી બહાર જવું પડતું હોય છે. જેથી આ આયોગ દ્વારા વિવિધ વિદ્યાર્થીલક્ષી યોજનાઓ અમલી બનાવેલ છે. Bhojan Bill Sahay Yojana 2022 નો લાભ લેવા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. આ યોજના હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને 10 માસ માટે માસિક રૂપિયા 1500/- લેખે ભોજન બીલ સહાય આપવામાં આવશે.

સમાજ/ટ્રસ્ટ/સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કન્યા છાત્રાલયમાં રહેવું. 9 થી 12 માં અભ્યાસ કરતી છોકરીઓ પણ ઉપરોક્ત ફૂડ બિલ સહાય માટે પાત્ર છે. Bin Anamat Varg ના વિદ્યાર્થીઓ જેઓ પોતાના વતનથી દૂર અભ્યાસ કરતા હોય અને હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય એમને સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી છાત્રાલયમાં રહીને નબળી આર્થિક સ્થિતિવાળા વિદ્યાર્થીઓ સારું અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે.

ભોજન બીલ સહાય યોજના – હાઈલાઈટ્સ

યોજના નું નામભોજન બિલ સહાય
યોજના ના લાભાર્થીબિન અનામત વર્ગના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ
યોજના માં મળવા પાત્ર સહાયબિનામત વર્ગના પાત્રતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને 10 માસ માટે માસિક રૂપિયા 1500/- લેખે ભોજનબીલ સહાય આપવામાં આવશે.
આર્ટિકલ ની ભાષાગુજરાતી અને English
યોજના નો ઉદ્દેશબિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલમાં સહાય આપવી
GUEEDC Office Number079-23258688 
સરનામું બ્લોક નં. 2, 7મો માળ, ડી-2 વિંગ, કર્મયોગી ભવન, સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર, ગુજરાત – 382010
અધિકૃત વેબસાઇટhttps://gueedc.gujarat.gov.in/

ભોજન બિલ સહાય યોજનાના હેતુ

બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બિલમાં સહાય આપવા માટે આ યોજના ચાલુ કરવા માં આવેલ છે. Bin Anamat Varg ના વિદ્યાર્થીઓ જેઓ પોતાના વતનથી દૂર અભ્યાસ કરતા હોય અને હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય એમને સહાય આપવામાં આવે છે. જેથી છાત્રાલયમાં રહીને નબળી આર્થિક સ્થિતિવાળા વિદ્યાર્થીઓ સારું અને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવી શકે.

ભોજન બીલ સહાય યોજનાની પાત્રતા

બિન અનામત આયોગની આ યોજના હેઠળ અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળે છે. જેમાં અંડર ગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ, ડેન્ટલ, ટેકનિકલ, પેરા મેડિકલમાં અભ્યાસ કરતા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને લાભ થશે.

 • આ યોજનાનો લાભ એવા લોકો માટે છે જેઓ પરિવારથી દૂર હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
 • જેઓ પાસે તેમના તાલુકામાં શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા નથી અને તાલુકાની બહાર હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરે છે તેમના માટે લાભ છે.
 • સરકારી અથવા ગ્રાન્ટ સહાયિત સિવાયની હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા હોય.
 • કોઈપણ સમાજ, ટ્રસ્ટ અથવા સંસ્થા દ્વારા સંચાલિત કન્યા છાત્રાલયમાં ધોરણ-9 થી 12 માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને લાભ લઈ શકે છે.
 • વિદ્યાર્થીઓ પાસે બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે.
 • વિદ્યાર્થી ગુજરાતનો નાગરિક હોવો જોઈએ.

આ યોજનામાં આવક મર્યાદા

અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે. બિન અનામત જાતિના નાગરિકોએ ભોજન બિલ સહાયનો લાભ મેળવવા માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક રૂપિયા 450000 (સાડા ચાર લાખ) થી ઓછી હોવી જોઈએ.

ભોજન સહાય યોજનાઓ લાભ લેવા માટેના આધાર પુરાવા

 1. • આધાર કાર્ડની નકલ
 2. • બિન અનામત નું પ્રમાણપત્ર
 3. • આવકનું પ્રમાણપત્ર
 4. • ઉંમરનો પુરાવો (L.C અથવા જન્મ પ્રમાણપત્ર)
 5. • રહેઠાણનો પુરાવો( રેશન કાર્ડ,લાઇટ બિલ,વગેરે.)
 6. • હોસ્ટેલમાં માસિક ભોજનનું બિલ ચૂકવેલ હોય તેની રસીદ અથવા મળવાપાત્ર હોય તેનોપુરાવો.
 7. • શાળા કે કોલેજના વિદ્યાર્થી નું બોનોફાઈડ પ્રમાણપત્ર
 8. • ધોરણ-12 અથવા અભ્યાસની છેલ્લા વર્ષની માર્કશીટ
 9. • છાત્રાલય સામાજિક ટ્રસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે તેનો પુરાવો
 10. • વિદ્યાર્થીની બેંક પાસબુકની નકલ

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે અરજી કઈ રીતે કરવી?

ભોજન બિલ સહાયનો લાભ લેવા માટે તેની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. Bhojan Bill Sahay Yojana ની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે મુજબ છે.

સૌપ્રથમ Google માં જઈને Gueedc Gujarat ટાઈપ કરવાનું રહેશે.
જેમાં Bin Anamat Aayog ની વેબસાઇટના Home Page પર Scheme Menu પર ક્લિક કરવી.
ત્યારબાદ Scheme Menu પર દેખાતી વિવિધ યોજનાઓમાં “Bhojan Bill Sahay Yojana ” પર ક્લિક કરવું.

 • જેમાં “ભોજન બિલ સહાય યોજના” વિશે વિસ્તૃત માહિતી વાંચી લેવી. ત્યાર બાદ નીચે આપેલ Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે Apply Now ક્લિક કર્યા બાદ નવું પેજ ખુલશે જેમાં “New User (Register)?” પર ક્લિક કરો.
 • ત્યારબાદ Registration for Online Application System નામનું અલગ પેજ આવશે. જેમાં Email ID, Mobile Number અને Password નાખીને Captcha Code નાખવાનો રહેશે. ત્યારબાદ “Submit” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ “Already Register Click Here for Login?” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • Username, Password અને Captcha Code નાખીને Login કરવાનું રહેશે.
 • હવે Login પર ક્લિક કરવાથી અલગ-અલગ યોજનાઓ દેખાશે. જેમાં જે યોજનામાં અરજી કરવા માંગતા હોય તેના પર Apply Now પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • આ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર દેખાતી યોજના પર Apply Now કરવાથી તેમાં અરજદારની વ્યક્તિગર માહિતી ભરવાની રહેશે.
 • તથા બિન અનામત વર્ગના પ્રમાણપત્રની વિગત, કોચિંગ ક્લાસ, અને બેંકનો વિગત વગેરે ભરવાની રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ પોતાના કોચિંગ ક્લાસની તથા પોતાના સંપર્ક નંબરની માહિતી ભરીને “Save” કરવાની રહેશે.
 • પછી વિદ્યાર્થીએ Save Photo and Signature & Upload Document પર ક્લિક કરીને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીએ યોજનામાં માંગ્યા મુજબના Document અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ માહિતી અને ડોક્યુમેન્ટ Upload કર્યા બાદ અરજીને Confirm Application પર ક્લિક કરવાની રહેશે. જેમાં તમારી અરજી કન્ફર્મ થઈ જશે.
 • અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ અરજી નંબર સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી લેવાનો રહેશે.

મહત્વપૂર્ણ લીંક

Official LinkClick Here
New RegistrationClick Here
Apply OnlineClick Here
How to ApplyClick Here
HomepageClick Here

Leave a Comment