બેરોજગાર યુવાનો માટે સરકારની મહત્વની યોજના । જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના

જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના: જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાના સ્તરમાં વધારો કરવા અને ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાયકો માટે રોજગારના વધુને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે. ગ્રામ્ય સ્તરે જૂથો અથવા 2000 અથવા ઓછી વસ્તીવાળા શહેરમાં રૂ. 1 લાખથી વધુ.

યોજના માહિતી

બેંક શાખા દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની સંપૂર્ણ રકમ ભરપાઈ થઈ ગયા પછી, બેંકમાંથી માર્જિન મનીના દાવાની પ્રાપ્તિ પર ચૂકવવાપાત્ર માર્જિન મનીની રકમ ઉધાર લેનારના ખાતામાં સરકારની અનામત થાપણ તરીકે ઉધાર લેનારના નામે રાખવામાં આવશે. બે વર્ષના સમયગાળા માટે. બે વર્ષ પછી, જનરલ મેનેજર, જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રે ચકાસણી કરવી પડશે કે એકમ સફળતાપૂર્વક ચાલી રહ્યું છે અને બેંકને પ્રમાણપત્ર આપવું પડશે. તે પછી, બેંક લેનારાના ખાતામાં માર્જિન મનીની રકમ જમા કરી શકે છે.

યોજનામાં મળતા લાભ

બેંક તરફથી ₹1 લાખથી વધુ અને ₹25 લાખ સુધીના મૂલ્યના નવા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવશે.
આ યોજનાના હેતુ માટે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં પ્લાન્ટની કિંમત, મશીનરી સામગ્રીની કિંમત અને કામકાજનો સમાવેશ થાય છે
આ બંને ખર્ચના મહત્તમ 10 ટકા સુધીની મૂડી.
પ્રોજેક્ટના ખર્ચમાં જમીન અને મકાન બાંધકામની કિંમતનો સમાવેશ થશે નહીં. પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ માટે યોજના અને મશીનરી રોકાણ ઓછામાં ઓછું ₹5 લાખ હોવું જોઈએ.

યોજનાની શૈક્ષણિક લાયકાત :-

લાભાર્થી 10મું પાસ હોવો જોઈએ.
લાભાર્થીને નિયમિત વ્યવસાયમાં એક વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

યોજના વય મર્યાદા :-

લાભાર્થીની ન્યૂનતમ ઉંમર: 25 વર્ષ
લાભાર્થીની મહત્તમ ઉંમર: 50 વર્ષ

આ લેખમાં અમે જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમ છતાં, જો તમને આ યોજના અથવા અન્ય કોઈ યોજના વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય, તો તેને ટિપ્પણીમાં લખો. અમે તમને જલ્દી જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટClick Here
HomePage Click HereLeave a Comment